Porysowane JPEGi

Zeskanować negatyw, zapisać do formatu JPEG, format ten przekonwertować na TXT. Edytując  ten plik tekstowy wprowadzić w nim modyfikacje (coś dopisać, przekopiować, zamienić itp.), spowoduje to zmiany w oryginalnym obrazie. Zrobić cyfrowy negatyw, który następnie przekopiować w technice kalotypii. Tak w skrócie można opisać metodę jaką posługuje się Arseni Khamazin.

akhazim
Strona www Arseni Khamzin

Zmiany jakie pojawiają się w obrazie podczas manipulacji w pliku tekstowym, autor przyrównuje do uszkodzeń jakie mogą się przydarzyć analogowym negatywom (zadrapania, rysy, kurz).

Oryginalny tekst na stronie Arseni Khamzina.