Indexhibit po polsku

Jeśli nie chcesz tworzyć swojej strony/portfolio od podstaw możesz skorzystać z gotowych rozwiązań takich jak: WordPress, Pixelpost, Joomla, Coppermine Photo Gallery, itp. oraz indexhibit, każde znajdzie swoich zwolenników.  Zamiast pisać o wadach i zaletach indexhbit polecam odwiedzić jego stronę indexhibit.org i przejrzeć aktualizowaną co 2-3 dni listę stron zbudowanych w oparciu o ten system.

Dla tych, którym to rozwiązanie przypadło do gustu, przygotowałem polską wersję językową indexhibit wraz z opisem instalacji, do której dołączyłem dodatkowy szablon Inpink-black (zobacz DEMO).

Starałem się możliwie dokładnie opisać instalację i wstępne skonfigurowanie strony, tak by osoby, które nie znają się na tym, mogły spróbować samodzielnie zainstalować indexhbit i zbudować w nim swoje portfolio.

Wymagania:

 • Linux/Apache serwer (nie działa w konfiguracji Win/Apache)
 • PHP4+
 • Baza danych: MySQL 3.23 lub nowsza

Do instalacji będą potrzebne:

 • database host (adres serwera bazy danych np. localhost)
 • nazwa bazy danych
 • użytkownik bazy danych
 • hasło bazy danych
 • program FTP (np. Total Commander)

Instalacja

Pobierz i rozpakuj na swoim komputerze plik indexhibitv070e-PL.zip wraz z podkatalogami.

Przy pomocy programu FTP wgraj na serwer całą zawartość folderu /indexhibitv070e-PL (bez folderu indexhibitv070e-PL) do folderu gdzie ma znajdować się Twoja strona (np. / public_html).

Przed instalacją należy zmienić atrybuty dla folderów /files, /gimgs oraz /config na 775 lub 777 (mniej bezpieczne) w zależności od ustawień serwera.

Jeśli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z programu FTP np. Total Commander, zaznacz myszką folder i znajdź w menu polecenie „Zmień atrybuty” lub „Chmode”.

Folder /gimgs znajdziesz w folderze /files, a folder /config w /ndxz-studio.

W przeglądarce wpisz adres: http://twoja_domena/ndxz-studio/install.php
Powinien pojawić się poniższy ekran.

Wybierz język polski i przyciśnij klawisz NEXT.

Jeśli poprawnie przydzieliłeś prawa do zapisu dla katalogów /files, /gimgs i /config pojawi się poniższy ekran.

Wciśnij przycisk Kontynuuj

Pojawi się ten ekran.

Wypełnij pola z danymi i kliknij w Zatwierdź.

Jeśli wszystko było ok pojawi się poniższa informacja.

Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z domyślnego użytkownika: index1 i hasła: exhibit.

Po zalogowaniu należy je od razu zmienić!

UWAGA! Zanim klikniesz w Zaloguj się! pamiętaj o skasowaniu na serwerze pliku install.php znajdującego się w katalogu /ndxz-studio !

Jeśli skasowałeś plik install.php możesz zalogować się do panelu admina.

Konfiguracja

W pierwszej kolejności zmień dane dotyczące logowania, klikając w Preferencje i w polach Login oraz Zmień hasło podaj nowe wartości i zatwierdź klikając w Aktualizacja (zwróć uwagę na wymagane przez indexhibit ilości znaków).

Menu dzieli się na dwa główne działy:

Wystawa – tu dodajesz treść i zarządzasz stroną.
Statystyka
– tego objaśniać nie trzeba.

Kliknij w Ustawienia.

Po załadowaniu strony przestaw na Tryb zaawansowany wybierając On oraz w oknie Porządkuj wybierz Sekcjami i wciśnij klawisz Aktualizacja.

 • Nazwa Wystawy – to tytuł twojej strony.
 • Szablon – umożliwia zmianę szablonu strony. Szablony Eatock i Sample to podstawowe szablony indexhibit. W polu Szablon wybierz Inpink-black, chyba że chcesz korzystać z domyślnych szablonów.
  Jeśli chcecie więcej szablonów dajcie znać w komentarzach.
 • Porządkuj – grupuje dodane wystawy w sekcje w układzie chronologicznym wyświetlające rok zamiast nazwy sekcji.
 • Tekst przed menu – jest to pole w którym możesz wpisać dowolny tekst (tagi HTML dozwolone). Domyślne znajdują się tam:
 • <%obj_name%> – to tag indexhibit, który na stronie zastępowany jest tym co wpisałeś w Nazwa wystawy.
  <a href='<%baseurl%><plug:ndxz_rewriter url=’/about-this-site/’ />’>O stronie</a>
  – to link do strony „O stronie”.
  Całość wykasuj.
  Jeśli korzystasz z szablonu Inpink-black, możesz przygotować dowolną grafikę z własnym logo w formacie .png o szerokości 195px (wysokość dowolna), plik nazwać logo.png i zastąpić nim plik znajdujący się na serwerze w katalogu /inpink-black/img (/ndxz-studio/site/inpink-black/img), a pole Tekst przed menu pozostawić puste lub wpisać <a href='<%baseurl%>’><%obj_name%></a><br>Tu możesz wpisać dowolny tekst.
 • Tekst po menu – Domyślne wpisany jest tam Copyright 2007. Możesz wpisać cokolwiek, lub pozostawić to pole puste.

Z prawej strony znajduje się menu Sekcji.

W sekcjach grupowane są wystawy/podstrony na twojej stronie, jest to coś na kształt kategorii. Jeśli przy nazwie Sekcji widnieje XX – oznacz to że ta sekcja ma włączoną funkcję W układzie chronologicznym pokazuj rok – działa tylko kiedy w Porządkuj wybrałeś układ Chronologiczny.

Wykasuj istniejące sekcje On-going oraz Projects.

UWAGA! Nie kasuj sekcji Info.

Kliknij w Edycja przy nazwie sekcji i po załadowaniu strony, kliknij w Skasuj. Wyskoczy okno z ostrzeżeniem, że zostaną skasowane również wszystkie strony/wystawy w tej sekcji. Potwierdź klikając w OK.

Teraz dodaj nową sekcję np. o nazwie Portfolio.

Porządek sekcji – ustala kolejność wyświetlania sekcji w menu. Wybierz 1 (najwyżej) i zatwierdź zmiany klikając w Aktualizacja.

Wejdź w edycję sekcji Info, zaznacz Off w polu Pokaż tytuł sekcji i zatwierdź zmiany klikając w Aktualizacja. Zwróć uwagę że w polu Nazwa katalogu wpisane jest root, a Adres jest twoją domeną. W tej sekcji znajduje się strona startowa twojej strony.

Zarządzanie wystawami/stronami

Przejdź do strony głównej klikając w Wystawy lub Start.

Kliknij w Edycja przy stronie About this site i skasuj stronę klikając w ikonkę kosza.

W tej chwili masz na swojej stronie dwie Sekcje: Portfolio i Info oraz jedną stronę: Main, która jest twoją stroną startową. Nazwa sekcji Info nie jest wyświetlana w menu twojej strony. Ponieważ strona Main jest podlinkowana do znajdującego się w menu logo lub pozostawionego w polu Tekst przed menu linku <a href='<%baseurl%>’><%obj_name%></a> możesz ją ukryć, dzięki czemu nie będzie wyświetlana jako pozycja w menu.

Przejdź do Edycji strony Main. Kliknij po prawej stronie w Ustawienia dodatkowe. Wybierz On przy Ukryj stronę. Przy okazji możesz skasować lub zastąpić czymś wpis Edit this page. Zapisz ustawienia strony klikając w ikonkę dyskietki.

Dodanie strony do Portfolio

Przejdź do strony głównej klikając w Wystawy lub Start.

Kliknij w Dodaj nową stronę.

Wpisz Tytuł strony np. Wystawa 1 i zatwierdź klikając w Dodaj stronę. Pojawi się okno edycji strony/wystawy.

Po prawej stronie (na żółtym tle) są ustawienia strony:

 • Publikuj – jeśli ustawione jest Off, strona nie jest widoczna dla odwiedzających.
 • Sposób wyświetlania zdjęć – tu określasz jak prezentowane są obrazy, które dołączysz do tej strony, możesz to zmieniać za każdym razem. Na stronie demo szablonu Inpink-black możesz zobaczyć jak działają wszystkie dostępne w indexhibit sposoby wyświetlania zdjęć.
 • Maksymalny rozmiar miniaturki – tu określasz wielkość jaką mają mieć miniaturki. Domyślnie ustawione jest 200px, jeśli chcesz by były mniejsze wybierasz jedną z dostępnych opcji. Pamiętaj że musisz to zrobić zanim zaczniesz dodawać zdjęcia!
 • Maksymalny rozmiar obrazów – fullpx – pozostawia zdjęcia w ich oryginalnym rozmiarze, wybranie pozostałych dostosuje przesyłane pliki do wybranej wielkości.
 • Kolor tła – możesz określić kolor tła dla strony. Powrót do ustawień domyślnych przez wybranie koloru białego #FFFFFF.
 • Obrazek tła – jeśli chcesz by ta strona miała w tle obrazek zamiast koloru załaduj plik (jeśli się rozmyślisz możesz go później skasować). Jeśli chcesz by ten obrazek tworzył tapetę na stronie, musisz kliknąć w Ustawiania dodatkowe i włączyć Powielaj obraz w tle.

Dodawanie zdjęć.

Poniżej pola tekstu znajduje się pole dodawania zdjęć (tylko jpg, png i gif). Możesz dodać dowolną ilość zdjęć. Po kliknięciu w przycisk Wybierz plik, otworzy się okno wyboru pliku z dysku. Jednorazowo można przesłać 6 różnych obrazów. Po wskazaniu na dysku plików należy kliknąć w przycisk Załaduj i poczekać aż pliki zostaną załadowane. Pojawią się ich miniaturki, pod każdą z nich znajduje się link do Edycji, możesz dodać dla każdego obrazu Tytuł i podpis, lub go skasować.

Zdjęcia wyświetlane są w formie jaką wybrałeś w polu Sposób wyświetlania zdjęć.

Dodawanie innych plików.

Jeśli chcesz dodać pojedyncze zdjęcia i umieścić je w tekście lub dodać inne pliki (dozwolone formaty plików: jpg, gif, png, mov, mp3, jar, txt, pdf, doc, xls, swf) skorzystaj z Menadżera plików, kliknij w ikonkę teczki.

W osobnym oknie otworzy się Menadżer plików. Po załadowaniu pliki pojawią się w lewym oknie,

aby je dodać do tekstu (dodawane są w miejscu gdzie zostawiłeś kursor w tekście) należy kliknąć w strzałkę znajdującą się przy nazwie pliku.
W oknie edycji tekstu będzie widoczny jedynie fragment kodu, możesz podejrzeć jak wygląda strona klikając w ikonkę podglądu.

Wszystkie zmiany na stronie należy zapamiętać klikając w ikonkę zapisu (dyskietki).

Sprytne

Jeśli chcesz zmienić kolejność stron, lub przenieść stronę z jednej sekcji do drugiej, złap ją i przeciągnij na miejsce. Podobnie możesz postępować w przypadku zdjęć załadowanych do prezentacji.

Pliki do pobrania

indexhibitv070e-PLindexhibit z polskim tłumaczeniem + szablon Inpink-black.

inpink-blackszablon Inpink-black.

Skopiuj katalog z szablonem do katalogu /ndxz-studio/site na swoim serwerze. Przejdź do Ustawień indexibit i wybierz załadowany szablon z dostępnych na liście. Podmień plik logo.png w katalogu /ndzx-studio/site/inpink-black/img, pamiętając o tym by szerokość wynosiła 195px, wysokość dowolna.

Linki

indexhibit.org – strona domowa indexibit

in.pinkpixel.pl – demo szablonu Inpink-black

To wszystko?

Nie. W tym artykule starałem się opisać tylko podstawy i pierwsze kroki w indexhbit. Ma być więcej?