Indexhibit po polsku

Jeśli nie chcesz tworzyć swojej strony/portfolio od podstaw możesz skorzystać z gotowych rozwiązań takich jak: WordPress, Pixelpost, Joomla, Coppermine Photo Gallery, itp. oraz indexhibit, każde znajdzie swoich zwolenników.  Zamiast pisać o wadach i zaletach indexhbit polecam odwiedzić jego stronę indexhibit.org i przejrzeć aktualizowaną co 2-3 dni listę stron zbudowanych w oparciu o ten system.

Dla tych, którym to rozwiązanie przypadło do gustu, przygotowałem polską wersję językową indexhibit wraz z opisem instalacji, do której dołączyłem dodatkowy szablon Inpink-black (zobacz DEMO).

Starałem się możliwie dokładnie opisać instalację i wstępne skonfigurowanie strony, tak by osoby, które nie znają się na tym, mogły spróbować samodzielnie zainstalować indexhbit i zbudować w nim swoje portfolio.

Wymagania:

 • Linux/Apache serwer (nie działa w konfiguracji Win/Apache)
 • PHP4+
 • Baza danych: MySQL 3.23 lub nowsza

Do instalacji będą potrzebne:

 • database host (adres serwera bazy danych np. localhost)
 • nazwa bazy danych
 • użytkownik bazy danych
 • hasło bazy danych
 • program FTP (np. Total Commander)

Instalacja

Pobierz i rozpakuj na swoim komputerze plik indexhibitv070e-PL.zip wraz z podkatalogami.

Przy pomocy programu FTP wgraj na serwer całą zawartość folderu /indexhibitv070e-PL (bez folderu indexhibitv070e-PL) do folderu gdzie ma znajdować się Twoja strona (np. / public_html).

Przed instalacją należy zmienić atrybuty dla folderów /files, /gimgs oraz /config na 775 lub 777 (mniej bezpieczne) w zależności od ustawień serwera.

Jeśli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z programu FTP np. Total Commander, zaznacz myszką folder i znajdź w menu polecenie „Zmień atrybuty” lub „Chmode”.

Folder /gimgs znajdziesz w folderze /files, a folder /config w /ndxz-studio.

W przeglądarce wpisz adres: http://twoja_domena/ndxz-studio/install.php
Powinien pojawić się poniższy ekran.

Wybierz język polski i przyciśnij klawisz NEXT.

Jeśli poprawnie przydzieliłeś prawa do zapisu dla katalogów /files, /gimgs i /config pojawi się poniższy ekran.

Wciśnij przycisk Kontynuuj

Pojawi się ten ekran.

Wypełnij pola z danymi i kliknij w Zatwierdź.

Jeśli wszystko było ok pojawi się poniższa informacja.

Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z domyślnego użytkownika: index1 i hasła: exhibit.

Po zalogowaniu należy je od razu zmienić!

UWAGA! Zanim klikniesz w Zaloguj się! pamiętaj o skasowaniu na serwerze pliku install.php znajdującego się w katalogu /ndxz-studio !

Jeśli skasowałeś plik install.php możesz zalogować się do panelu admina.

Konfiguracja

W pierwszej kolejności zmień dane dotyczące logowania, klikając w Preferencje i w polach Login oraz Zmień hasło podaj nowe wartości i zatwierdź klikając w Aktualizacja (zwróć uwagę na wymagane przez indexhibit ilości znaków).

Menu dzieli się na dwa główne działy:

Wystawa – tu dodajesz treść i zarządzasz stroną.
Statystyka
– tego objaśniać nie trzeba.

Kliknij w Ustawienia.

Po załadowaniu strony przestaw na Tryb zaawansowany wybierając On oraz w oknie Porządkuj wybierz Sekcjami i wciśnij klawisz Aktualizacja.

 • Nazwa Wystawy – to tytuł twojej strony.
 • Szablon – umożliwia zmianę szablonu strony. Szablony Eatock i Sample to podstawowe szablony indexhibit. W polu Szablon wybierz Inpink-black, chyba że chcesz korzystać z domyślnych szablonów.
  Jeśli chcecie więcej szablonów dajcie znać w komentarzach.
 • Porządkuj – grupuje dodane wystawy w sekcje w układzie chronologicznym wyświetlające rok zamiast nazwy sekcji.
 • Tekst przed menu – jest to pole w którym możesz wpisać dowolny tekst (tagi HTML dozwolone). Domyślne znajdują się tam:
 • <%obj_name%> – to tag indexhibit, który na stronie zastępowany jest tym co wpisałeś w Nazwa wystawy.
  <a href='<%baseurl%><plug:ndxz_rewriter url=’/about-this-site/’ />’>O stronie</a>
  – to link do strony „O stronie”.
  Całość wykasuj.
  Jeśli korzystasz z szablonu Inpink-black, możesz przygotować dowolną grafikę z własnym logo w formacie .png o szerokości 195px (wysokość dowolna), plik nazwać logo.png i zastąpić nim plik znajdujący się na serwerze w katalogu /inpink-black/img (/ndxz-studio/site/inpink-black/img), a pole Tekst przed menu pozostawić puste lub wpisać <a href='<%baseurl%>’><%obj_name%></a><br>Tu możesz wpisać dowolny tekst.
 • Tekst po menu – Domyślne wpisany jest tam Copyright 2007. Możesz wpisać cokolwiek, lub pozostawić to pole puste.

Z prawej strony znajduje się menu Sekcji.

W sekcjach grupowane są wystawy/podstrony na twojej stronie, jest to coś na kształt kategorii. Jeśli przy nazwie Sekcji widnieje XX – oznacz to że ta sekcja ma włączoną funkcję W układzie chronologicznym pokazuj rok – działa tylko kiedy w Porządkuj wybrałeś układ Chronologiczny.

Wykasuj istniejące sekcje On-going oraz Projects.

UWAGA! Nie kasuj sekcji Info.

Kliknij w Edycja przy nazwie sekcji i po załadowaniu strony, kliknij w Skasuj. Wyskoczy okno z ostrzeżeniem, że zostaną skasowane również wszystkie strony/wystawy w tej sekcji. Potwierdź klikając w OK.

Teraz dodaj nową sekcję np. o nazwie Portfolio.

Porządek sekcji – ustala kolejność wyświetlania sekcji w menu. Wybierz 1 (najwyżej) i zatwierdź zmiany klikając w Aktualizacja.

Wejdź w edycję sekcji Info, zaznacz Off w polu Pokaż tytuł sekcji i zatwierdź zmiany klikając w Aktualizacja. Zwróć uwagę że w polu Nazwa katalogu wpisane jest root, a Adres jest twoją domeną. W tej sekcji znajduje się strona startowa twojej strony.

Zarządzanie wystawami/stronami

Przejdź do strony głównej klikając w Wystawy lub Start.

Kliknij w Edycja przy stronie About this site i skasuj stronę klikając w ikonkę kosza.

W tej chwili masz na swojej stronie dwie Sekcje: Portfolio i Info oraz jedną stronę: Main, która jest twoją stroną startową. Nazwa sekcji Info nie jest wyświetlana w menu twojej strony. Ponieważ strona Main jest podlinkowana do znajdującego się w menu logo lub pozostawionego w polu Tekst przed menu linku <a href='<%baseurl%>’><%obj_name%></a> możesz ją ukryć, dzięki czemu nie będzie wyświetlana jako pozycja w menu.

Przejdź do Edycji strony Main. Kliknij po prawej stronie w Ustawienia dodatkowe. Wybierz On przy Ukryj stronę. Przy okazji możesz skasować lub zastąpić czymś wpis Edit this page. Zapisz ustawienia strony klikając w ikonkę dyskietki.

Dodanie strony do Portfolio

Przejdź do strony głównej klikając w Wystawy lub Start.

Kliknij w Dodaj nową stronę.

Wpisz Tytuł strony np. Wystawa 1 i zatwierdź klikając w Dodaj stronę. Pojawi się okno edycji strony/wystawy.

Po prawej stronie (na żółtym tle) są ustawienia strony:

 • Publikuj – jeśli ustawione jest Off, strona nie jest widoczna dla odwiedzających.
 • Sposób wyświetlania zdjęć – tu określasz jak prezentowane są obrazy, które dołączysz do tej strony, możesz to zmieniać za każdym razem. Na stronie demo szablonu Inpink-black możesz zobaczyć jak działają wszystkie dostępne w indexhibit sposoby wyświetlania zdjęć.
 • Maksymalny rozmiar miniaturki – tu określasz wielkość jaką mają mieć miniaturki. Domyślnie ustawione jest 200px, jeśli chcesz by były mniejsze wybierasz jedną z dostępnych opcji. Pamiętaj że musisz to zrobić zanim zaczniesz dodawać zdjęcia!
 • Maksymalny rozmiar obrazów – fullpx – pozostawia zdjęcia w ich oryginalnym rozmiarze, wybranie pozostałych dostosuje przesyłane pliki do wybranej wielkości.
 • Kolor tła – możesz określić kolor tła dla strony. Powrót do ustawień domyślnych przez wybranie koloru białego #FFFFFF.
 • Obrazek tła – jeśli chcesz by ta strona miała w tle obrazek zamiast koloru załaduj plik (jeśli się rozmyślisz możesz go później skasować). Jeśli chcesz by ten obrazek tworzył tapetę na stronie, musisz kliknąć w Ustawiania dodatkowe i włączyć Powielaj obraz w tle.

Dodawanie zdjęć.

Poniżej pola tekstu znajduje się pole dodawania zdjęć (tylko jpg, png i gif). Możesz dodać dowolną ilość zdjęć. Po kliknięciu w przycisk Wybierz plik, otworzy się okno wyboru pliku z dysku. Jednorazowo można przesłać 6 różnych obrazów. Po wskazaniu na dysku plików należy kliknąć w przycisk Załaduj i poczekać aż pliki zostaną załadowane. Pojawią się ich miniaturki, pod każdą z nich znajduje się link do Edycji, możesz dodać dla każdego obrazu Tytuł i podpis, lub go skasować.

Zdjęcia wyświetlane są w formie jaką wybrałeś w polu Sposób wyświetlania zdjęć.

Dodawanie innych plików.

Jeśli chcesz dodać pojedyncze zdjęcia i umieścić je w tekście lub dodać inne pliki (dozwolone formaty plików: jpg, gif, png, mov, mp3, jar, txt, pdf, doc, xls, swf) skorzystaj z Menadżera plików, kliknij w ikonkę teczki.

W osobnym oknie otworzy się Menadżer plików. Po załadowaniu pliki pojawią się w lewym oknie,

aby je dodać do tekstu (dodawane są w miejscu gdzie zostawiłeś kursor w tekście) należy kliknąć w strzałkę znajdującą się przy nazwie pliku.
W oknie edycji tekstu będzie widoczny jedynie fragment kodu, możesz podejrzeć jak wygląda strona klikając w ikonkę podglądu.

Wszystkie zmiany na stronie należy zapamiętać klikając w ikonkę zapisu (dyskietki).

Sprytne

Jeśli chcesz zmienić kolejność stron, lub przenieść stronę z jednej sekcji do drugiej, złap ją i przeciągnij na miejsce. Podobnie możesz postępować w przypadku zdjęć załadowanych do prezentacji.

Pliki do pobrania

indexhibitv070e-PLindexhibit z polskim tłumaczeniem + szablon Inpink-black.

inpink-blackszablon Inpink-black.

Skopiuj katalog z szablonem do katalogu /ndxz-studio/site na swoim serwerze. Przejdź do Ustawień indexibit i wybierz załadowany szablon z dostępnych na liście. Podmień plik logo.png w katalogu /ndzx-studio/site/inpink-black/img, pamiętając o tym by szerokość wynosiła 195px, wysokość dowolna.

Linki

indexhibit.org – strona domowa indexibit

in.pinkpixel.pl – demo szablonu Inpink-black

To wszystko?

Nie. W tym artykule starałem się opisać tylko podstawy i pierwsze kroki w indexhbit. Ma być więcej?

Author: Sławek Szulc

Jestem przekorny i krnąbrny.

Share This Post On

48 komentarzy

 1. Witam, bardzo cenny artykul, jednak linki ktore podajesz jako podstawe do rozwazan NIE DZIALAJA!!!
  czy udalo by sie to poprawic, bo bardzo zalezy mi na nauczeniu sie indexhibit.
  pozdrawiam

  Post a Reply
 2. Witam, błąd poprawiony – linki do plików działają. Pozdrawiam

  Post a Reply
 3. witam

  mam probelm z serwerem bazy danych i nazwa bazy danych nie wiem dokladnie jak to wpisac???

  prosze o pomoc:)

  Post a Reply
  • Witam.
   Adres serwera bazy danych zależy od konfiguracji serwera na jakim instalujesz, dla niektórych może być to po prostu „localhost” (i to należy wpisać – localhost), a na niektórych może ten adres mieć postać np. sql.twoja_domena.
   A nazwa bazy … jak mam ci pomóc? :)

   Post a Reply
 4. Wiatm,
  Instalacja i poczatkowe ustawienia przebiegly pomyslnie. Teraz zaczynam zabierac sie za modyfikowanie stroby.
  Z jedna sprawa nie moge sobie kompletnie poradzic.
  Jak umiescic obrazek w tle tak by zaczynal sie od krawedzi przegladarki. W tej chwili obrazek zaczyna sie ok. 215 px od krawedzi przegladarki,
  pozdrawiam,
  viv

  Post a Reply
 5. w katalogu \ndxz-studio\site\plugin znajdź plik exhibit.backgrounded.php a w nim 75 linijkę kodu: $('body').css({ backgroundImage: 'url(' + show.src + ')', backgroundPosition: '215px 0' $tile });
  zmień wartość 215px na 0

  Post a Reply
 6. wielkie dzieki,
  niestety nie zupelnie oto mi chodzilo.
  Dokonujac zmiany ktora zaproponowales, udalo mi sie zminic sposob wyswietlania mojej galerii ze „slideshow” na „backgrounded” i tam rzeczywiscie obrazki ukladaja sie ladnie do lewej krawedzi strony.
  Moj klopot polega na tym ze chial bym kozystac ze stylu wyswietlania galerii „slideshow” majac jednoczesnie obrazek w tle ustawiony do lewej krawedzi strony, (tak by bylo go widac np pod polprzezroczystym menu)
  pozdrawiam
  Wladyslaw

  Post a Reply
 7. możesz w style.css w sekcji body wymusić pozycję tła dodając:
  background-position: 0 0 !important;
  powinno zadziałać :)

  Post a Reply
 8. !!!!
  Wyglada na to ze udalo sie!!!
  Proste i skuteczne!
  ;-)
  Wielkie dzieki
  viv

  Post a Reply
 9. Artykuł baaaardzo mi pomógł, ogarnęłam indexhibita w ogóle, zostały szczegóły. I nie daję rady, brak wiedzy. Będę wdzięczna za podpowiedzi.

  1. Na każdej podstronie (w przykładowym Portfolio) mam inny obrazek w tle, a na nim tekst. Co zrobić, żeby obrazek zawsze był poprawnie wyświetlany, bez względu na to, jaki ktoś ma monitor (rozdzielczość? panoramiczny itp?), czyli de facto jakiej wielkości jest okno przeglądarki? W tej chwili obrazek jest po prostu ścinany.

  2. Problem podobny do pierwszego. Pod tekstem na każdej podtronie mam półprzezroczyste tło, aby czcionka na różnokolorowym tle obrazka był widoczny. Problem w tym, że zmiana wielkości okna przeglądarki powoduje „uciekanie” półprzezroczystości spod tekstu, te dwa elementy się rozjeżdżają. Aby półprzezroczystość uzyskać użyłam w sekcji „content” formuły: background-color: rgba(255,250,240,.3). Co z tym zrobić?

  3. Istnieje możliwość określenia koloru czcionki tekstu dla każdej podstrony oddzielnie?

  Pewnie to wszystko banalne sprawy, jednak nie potrafię problemu przeskoczyć. Będę wdzięczna za pomoc.
  Pozdrawiam,
  AG

  Post a Reply
 10. Ad.1 Niestety nie istnieje coś takiego jak stała wielkość okna przeglądarki, chyba że zdefiniujesz otworzenie okna o stałej wielkości – bez możliwości skalowania – ale w tym celu musiałabyś zrobić coś w rodzaju strony startowej (niezależnej od indexibita), która automatycznie bądź przez kliknięcie w jakiś link-obiekt, otwierałaby okno o zdefiniowanych rozmiarach – ale tego rozwiązania nie polecam. Radziłbym stworzyć taką grafikę, która będzie raportem powielanym na ekranie – jeśli jest taka możliwość.

  Ad.2 Nie wiem jaki sposób prezentacji zdjęć wykorzystujesz, to ma znaczenie w jakiej formie wyświetlany jest tekst. Nie widząc tego problemu mogę ci jedynie poradzić byś zamiast do [#content], definicję tego tła użyła do [#content .container] lub np [#content p]

  Ad.3 Muszę się nad tym chwilę zastanowić :)

  Podaj lub podeślij link do tej strony wtedy będzie zdecydowanie łatwiej coś podpowiedzieć.
  Pozdrawiam

  Post a Reply
 11. Hej czesc,
  dzieki za wskazowki jak poradzic sobie z instalacja indexhibit. Wszystko napisane sensownie i zrozumiale.
  Mam jednak pewien problem, otoz nie moge zaladowac zdjec. Po wybraniu zdjecia z dysku (max 400kb) po nacisnieciu upload, nic sie nie dzieje. pojawia sie informacja „C:\fakepath\XXX.jpg” W czym moze byc problem?
  strona stoi na home.pl
  zmienilem atrybuty folderow
  zamiast lokalhost wpisalem adres mojej bazy

  bede bardzo wdzieczny za wskazowki
  pozdrawiam
  greg

  Post a Reply
  • Hej.
   A czy masz w katalogu na home.pl gdzie instalowałeś indexhibita katalog /tmp, jeśli nie załóż go. Powinno pomóc.
   Pozdrawiam

   Post a Reply
 12. pomoglo,
  wiedzialem, ze to bedzie proste rozwiazanie, dzieki wielkie :)
  pozdrawiam

  Post a Reply
 13. Dzień dobry :-)
  Zgodnie z sugestią wysłałam maila, ale nie dostałam odpowiedzi. Może trafił do spamu?
  Proszę o pomoc. Nie potrafię sprawić, by strona działała prawidłowo :-/
  Pozdrawiam,
  AG

  Post a Reply
 14. witam, dzięki za spolszczenie
  udało mi się wszystko ładnie zainstalować bez żadnych błędów ale mam pewien problem z dodawaniem zdjęć. klikam przeglądaj, wybieram plik (jpg. ok 100kb) klikam upload i myśli myśli i myśli, zdjęcie nie wchodzi ani na stronę ani do katalogu gimps (dostęp mam 777) co zrobić z tym fantem? Problem jest i w firefoxie i w exporlorerze i w chrome.. baze mam na home.pl

  z góry dzięki

  Post a Reply
 15. jak zalozyc ten katalog /tmp co mam wpisac i gdzie?

  bo probowalem wszytsko ale nie wychidzi.

  bede wdzieczny za pomoc.

  Post a Reply
 16. Witam.

  piotr: jeśli nie przeczytałeś odpowiedzi na podobne pytanie, które zadał wcześniej greg, to podpowiadam: trzeba na home.pl założyć katalog /tmp

  wojtek: w katalogu, w którym masz zainstalowany indexibit, a samo założenie .. hmm w Total Commander klawisz F7 i wpisać nazwę katalogu.

  Pozdrawiam

  Post a Reply
 17. Witam.
  Może to głupie pytanie, ale jak robie próbna strone to w menu i w tekstach nie pokazuje mi polskich czcionek?

  I nie wiem co mam zrobić.
  Albo gdzie coś zmienic zeby było OK.
  Pozdrawiam
  MB

  Post a Reply
 18. Witaj.
  Najprawdopodobniej problemem jest kodowanie polskich znaków w bazie danych.
  Przypisz bazie poniższe ustawienia
  System kodowania znaków dla MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)
  System porównań dla połączenia MySQL: utf8_unicode_ci

  Post a Reply
 19. hej, jestem laikiem w tej dziedzinie, mam pytanie odnosnie serwera: gdzie moge uzyskac dostep do serwera typu Linux/Apache serwer ? Czy sa jakies darmowe w sieci np na stronie interii?

  Post a Reply
 20. Hej, mam problem z usunieciem wpisu „edit this page” na glownej stronie. Usunalem juz, moze niestety sekcje MAIN, zostala mi tylko info i nie mam pojecia skad sie ten wpis bierze. Podaje adres swiezo rozkrecanej strony: http://oikopetersen.zzl.org/

  Bede wdzieczny za odpowiedz.

  Post a Reply
 21. A czy mogłabym się dowiedzieć, jak stworzyć/ umieścić scroll przy menu, przykład:
  http://www.ichavarri.com/
  Również, jak umieścić logo na górnej części menu, ale nie przy użyciu szablonu Inpink-black.

  Z góry dziękuje.

  Post a Reply
 22. czesc nie mge wrzucac txt ani zdjec mam katalog img i tmp co moge zrobic jescze?

  Post a Reply
 23. Cześć.

  Jedyne co mi przychodzi w tym przypadku do głowy, to brak uprawnień do zapisu w tych katalogach. Sprawdź atrybuty tych katalogów, powinny mieć 755, jeśli przy takich nie działa, spróbuj 777 (choć takiego ustawienia nie polecam ze względów bezpieczeństwa).

  Na jakim serwerze (kto jest dawcą hostingu) jest strona? Sprawdziłeś ich (serwera) zalecenia/specyfiakcje?

  Pozdrawiam

  Post a Reply
 24. Anek: scroll pojawi się automatycznie jeśli zawartość kolumny w której jest menu przekroczy wielkość możliwą do wyświetlenia w oknie przeglądarki.

  Co do logo to widziałem że już sobie poradziłaś :)

  BTW. bardzo fajne zdjęcia :)

  Niestety mam w tej chwili o wiele mniej czasu na pinkpixel, stąd brak nowych tematów i czasami nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytania od razu.

  Pozdrawiam

  Post a Reply
 25. 12ASA, bardzo dziękuję za odpowiedz! To prawda, szukałam, klilałam, zmieniałam, aż się udało:P. Mam jeszcze kilka wątpliwości, ale co do nich to napiszę, jak będę na skraju wytrzymania:P

  Serdecznie dziękuję za komentarz. Stronkę buduję w tempie dynamicznym, więc zapraszam, zaglądać częściej!;)

  Serdecznie pozdrawiam

  Post a Reply
 26. mam pytanie czy program ten działa na windows XP

  Post a Reply
  • Cześć, to nie jest program, który instalujesz na „swoim” komputerze. To jest system CMS (zarządzania treścią), który możesz zainstalować na serwerze www.

   Post a Reply
 27. moze moje pytanie wyda sie totalnie zielone, ale musze je zadac, chodzi mianowicie o wyglad strony- szablon, bo dostepne sa tylko 3, chcialam wiedziec jak zrobic inny uklad, zmienic kolor, wielkosc czcionek, polozenie etc, troche pokombinowac. Moze gdzies są jakies tutoriale lub wiecej szablonów? Prosze o pomoc.

  Post a Reply
 28. Witam serdecznie, wspaniale przygotowana instrukcja, udało mi się przebrnąć przez instalację (walka walka!) i… zatrzymałam się w dość idiotycznym momencie – kiedy już mogłam się zalogować po raz pierwszy okazalo się że login „index1” i hasło „exhibit” są incorrect!!!
  o co może chodzić? Pomocy! :)
  ps. plik install.php usunęłam na Cybeducku – czy to to? ale nie mogę nigdzie na serwerze znaleźć tego co wrzuciłam na Cyberducka… a jeszcze po samej instalacji pokazała się informacja żeby usunąć nie „install.php” ale config.php…

  Post a Reply
 29. Witam,

  chcialbym zainstalowac indexhibit. Niestety mam taki problem, gdy wchodze w przegladarce na …ndxz-studio/install.php

  Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /../../www/ndxz-studio/defaults.php on line 16

  Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /../../www/ndxz-studio/common.php on line 73

  Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /../../www/ndxz-studio/common.php on line 93

  Czy ktos moze spotkal sie z podobnym problemem lub jakies propozyjce roziwazanie.

  Pozdrawiam,
  Maciek

  Post a Reply
 30. Znalazlem rozwiazanie na indexhibit.org

  „edit your defaults.php, add the following line:

  ini_set(‚error_reporting’, 4096);

  your host is using php 5.3 with deprecation warnings turned on. This should turn them off.”

  Pozdrawiam,
  Maciek

  Post a Reply
 31. hello… u mnie wszystko działa jak trzeba z jednym ale – w czesie dodawania zdjęć mogę zaznaczyć jednorazowo tylko jeden plik – to w zasadzie wyklucza indexhibit do moich zastosowań. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną?

  Post a Reply
 32. Witam.
  czy ktoś ma problem z wyświetlaniem polskich znaków w indexhibicie?
  http://pacholak.net/ witryna z bazą danych MySQL na serwerach Glowanet.pl. Jakikolwiek polski znaczek dodany do treści podstron się krzaczy.

  Jakies pomysly?

  Post a Reply
 33. Ktoś wcześniej miał ten problem. Sprawdź ustawienie kodowania znaków w bazie danych. Ustaw na unicode UTF-8

  Post a Reply
 34. czesc.
  walsnie probowalam zaprojektowac storne w indexhibicie.
  niestety zanim znalazlam Twoj bardzo klarowny opis, to zdarzylam juz cos przestawic i teraz nie udaje mi sie podejrzec strony.
  wyskakuje wtedy komunikat:

  Page not found error here.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for /indexhibit/ndxz-studio/site//index.php in /indexhibit/index.php on line 81

  Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /indexhibit/index.php on line 81

  Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /indexhibit/index.php on line 82

  czy wiesz moze o co chodzi? Czy wiesz jak moglabym to naprawic? czy to cos powaznego?
  warto dodac ze jestem totalna internetowa troglodytka wiec sytuacja po prostu zalosna..:(

  z gory dziekuje…
  ola

  Post a Reply
 35. a jakiegoś dużego zdjęcia/grafiki tam nie wgrywałaś ? :)

  Post a Reply
 36. czesc!
  Nie, wlasciwie jeszcze nie zaczelam..
  wgrałam 3 lekkie zdjecia z internetu, ale jak je wgrałam to przez chwile jeszcze dzialalo, a pozniej nagle zniknal podglad..

  Post a Reply
 37. Hej,
  mam problem jak osoba wcześniej ale nie ma na to odpowiedzi.

  Nie wchodzi mi hasło i login -> Your password or login are incorrect. Try again.

  Post a Reply
 38. czy ktoś chciałby zrobić za mnie moje portfolio? totalnie tego nie łapię … :(

  Post a Reply
 39. czy indexhibit jest responsywny?

  Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *